Smart Grids Polska to magazyn specjalistyczny poświęcony inteligentnym sieciom energetycznym w Polsce.

Czasopismo powstało na bazie portalu Smart-Grids.pl.

 

Zakres tematyczny

Czasopismo Smart Grids Polska zostało stworzone z myślą o integracji środowiska branżowego. Ma na celu:

 • prezentację rozwiązań technicznych,
 • przedstawienie stanowisk z sektora,
 • wspieranie inicjatyw związanych z efektywnością energetyczną oraz z wprowadzaniem i stosowaniem systemów Smart Grids.

W ramach Smart Grids Polska między innymi będzie poruszana następująca tematyka:

 • Pomiar (w tym m.in.: AMI i inteligentne opomiarowanie, AMR i komunikacja liczników, Billing i obsługa klienta);
 • Zarządzanie energią (w tym m.in.: Demand Side Management (DSM), Demand Response (DR));
 • Infrastruktura sieciowa (w tym m.in.: Zarządzanie aktywami, GIS i mapowanie, Automatyzacja sieci);
 • Usługi IT/ICT (w tym m.in.: Cyberbezpieczeństwo, IT, Telekomunikacja, SCADA, Infrastruktura komunikacyjna, Internet Rzeczy/M2M, Technologie chmury, Software as a Service (SaaS));
 • Inteligentne miasta i regiony (w tym m.in.: Inteligentne miasto, Inteligentny budynek, Inteligentny dom (np. HAN), Inteligentne oświetlenie, Inteligentny transport (np. ITS, pojazdy elektryczne), Efektywność energetyczna, ESCO);
 • Inteligentna energetyka (w tym m.in.: Odnawialne źródła energii, Magazyny energii);
 • Biznes / Finanse / Regulacje (w tym m.in.: Instytucje państwowe, Stowarzyszenia, Konsulting, Tłumaczenia, Instytucje finansowe, Kancelarie Prawnicze, Organizatorzy konferencji, szkoleń i targów),
 • inne (www.smartgridspolska.pl/współpraca.html).

Zajmiemy się kwestią uwarunkowań prawnych dotyczących rozwoju inteligentnych sieci oraz przedstawimy opiniotwórcze trendy na rynku.

 

Grupa docelowa

Czasopismo specjalistyczne Smart Grids Polska skierowane jest do specjalistów zajmujących się działalnością badawczą, produkcyjną i usługową. Czytelnicy to przedstawiciele branży energetycznej (gaz, ciepło, woda, energia elektryczna, OZE), IT, telekomunikacyjnej, miast i gmin. Odbiorcy Smart Grids Polska to głównie kadra zarządzająca przedsiębiorstwami (prezesi, dyrektorzy, kierownicy).

 

Nagrody

Smart Grids Polska zajęło I miejsce w konkursie Ekoinnowacje w ochronie środowiska 2013 w kategorii: Promocja Ekoinnowacji w mediach.

 

Informacje o tytule

 • Częstotliwość: do wydania 4/2014 - kwartalnik, od wydania 1/2015 - półrocznik
 • Wersja: drukowana (do wydania 3/2012), online (od wydania 4/2012), drukowana i online (od wydania 4/2013)
 • Średni nakład: 2000-2500 egz. w druku
 • Format: 210x297 mm
 • Wydawca: ARTSMART Izabela Żylińska (ul. Braci Załuskich 4 lok. 21, 01-773 Warszawa, NIP: 525-229-42-16)
 • ISSN: 2084-6959 (wersja drukowana), 2450-7792 (wersja online)
 • Redaktor naczelna: Izabela Żylińska

 

Dystrybucja

 • Sprzedaż w prenumeracie
 • Dystrybucja bezpośrednia podczas branżowych imprez targowych w Polsce
 • Dystrybucja bezpośrednia podczas konferencji i seminariów branżowych w Polsce
 • Wysyłka kwalifikowana – bezpośrednia, bezpłatna wysyłka pocztowa do firm wyselekcjonowanych z bazy adresowej wydawnictwa na podstawie określonych kryteriów  (rodzaju prowadzonej działalności, zajmowanego stanowiska)

 

>> AKTUALNE WYDANIE SMART GRIDS POLSKA <<

 

okladki11

sgp