INTELTECH to specjalistyczny magazyn w formie raportu
poświęcony polskiemu rynkowi inteligentnych technologii.

Pierwsza edycja INTELTECH stanowiła integralną część
czasopisma Smart Grids Polska 1/2014.
Od 2016 r. INTELTECH jest oddzielną pozycją wydawniczą
i ukazuje się co 2 lata.

 

Zakres tematyczny

Czasopismo INTELTECH ma na celu:

 • prezentację rozwiązań technicznych,
 • przedstawienie stanowisk z sektora.

W ramach INTELTECH, firmy działające na polskim rynku inteligentnych technologii, mogą zaprezentować się w następujących kategoriach tematycznych:

 • Pomiar (w tym m.in.: AMI i inteligentne opomiarowanie, AMR i komunikacja liczników, Billing i obsługa klienta);
 • Zarządzanie energią (w tym m.in.: Demand Side Management (DSM), Demand Response (DR));
 • Infrastruktura sieciowa (w tym m.in.: Zarządzanie aktywami, GIS i mapowanie, Automatyzacja sieci);
 • Usługi IT/ICT (w tym m.in.: Cyberbezpieczeństwo, IT, Telekomunikacja, SCADA, Infrastruktura komunikacyjna, Internet Rzeczy/M2M, Technologie chmury, Software as a Service (SaaS));
 • Inteligentne miasta i regiony (w tym m.in.: Inteligentne miasto, Inteligentny budynek, Inteligentny dom (np. HAN), Inteligentne oświetlenie, Inteligentny transport (np. ITS, pojazdy elektryczne), Efektywność energetyczna, ESCO);
 • Inteligentna energetyka (w tym m.in.: Odnawialne źródła energii, Magazyny energii);
 • Biznes / Finanse / Regulacje (w tym m.in.: Instytucje państwowe, Stowarzyszenia, Konsulting, Tłumaczenia, Instytucje finansowe, Kancelarie Prawnicze, Organizatorzy konferencji, szkoleń i targów).

 

Grupa docelowa

INTELTECH skierowany jest do specjalistów zajmujących się działalnością badawczą, produkcyjną i usługową. Czytelnicy to przedstawiciele branży energetycznej (gaz, ciepło, woda, energia elektryczna, OZE), IT, telekomunikacyjnej, miast i gmin. Odbiorcy INTELTECH to głównie kadra zarządzająca przedsiębiorstwami (prezesi, dyrektorzy, kierownicy).

 

Informacje o tytule

 • Częstotliwość: rocznik
 • Wersja: drukowana, online
 • Średni nakład: 3000-3500 egzemplarzy (+1000 egz. w przypadku dużej liczby wydarzeń branżowych)
 • Format: 210x297 mm
 • Wydawca: ARTSMART Izabela Żylińska (ul. Braci Załuskich 4 lok. 21, 01-773 Warszawa, NIP: 525-229-42-16)
 • ISSN: 2450-7776 (wersja drukowana), 2450-7784 (wersja online)
 • Redaktor naczelna: Izabela Żylińska

 

Dystrybucja

 • Sprzedaż w prenumeracie
 • Dystrybucja bezpośrednia podczas branżowych imprez targowych w Polsce
 • Dystrybucja bezpośrednia podczas konferencji i seminariów branżowych w Polsce
 • Wysyłka kwalifikowana – bezpośrednia, bezpłatna wysyłka pocztowa do firm wyselekcjonowanych z bazy adresowej wydawnictwa na podstawie określonych kryteriów  (rodzaju prowadzonej działalności, zajmowanego stanowiska)

 

>> AKTUALNE WYDANIE INTELTECH <<

inteltech

sgp